Tlumočnické služby

Potřebujete-li tlumočení na profesionální úrovni, jsem vždy připraven Vám poskytnout kvalitní služby, které se opírají o mé dlouholeté zkušenosti. Nabízím tlumočnické služby v arabštině, angličtině a češtině.Tlumočnický servis zajišťuji pro různé druhy akcí jako např. nostrifikační zkoušky, autoškola, obchodní jednání, školení, tiskové konference, mezinárodní setkání, sympozia a odborné konference. Dbám na nestrannost svého výkonu a dodržuji profesní etický kodex včetně zachování mlčenlivosti.

simultánní tlumočení

  • kabinové tlumočení – simultánní tlumočení za použití tlumočnické techniky (tlumočníci v tlumočnických kabinách tlumočí do dalších jednacích jazyků tak, aby si každý z účastníků konference  mohl do svých sluchátek zvolit tlumočení do toho jazyka, který mu nejlépe vyhovuje)
  • šušotáž – simultánní tlumočení bez použití tlumočnické techniky, šeptem do ucha klienta
  • tlumočení pomocí šeptákové soupravy – mikrofon pro tlumočníka, bezdrátové přijímače pro posluchače

konsekutivní tlumočení

Řečník mluví v kratších úsecích, které tlumočník překládá do druhého jazyka

Další tlumočnické služby

  • doprovodné tlumočení (projev řečníka se tlumočí souběžně s jeho mluveným projevem)
  • soudní tlumočení
  • tlumočení v zahraničí
  • titulkování reklam a filmů
  • namlouvání textu rodilým mluvčím
  • konferenční servis